© 1992 Gondola. All Rights Reserved.
Design by XComputers
Събирателно дружество „Митев, Гаврилова - Гондола” е създадено в началота на 1992 година с основен предмет на дейност производство и търговия с фолиа и продукти от тях, предназначени за опаковане. Фирмата разполага с необходимата материално-техническа база и специализиран персонал за задоволяване на пазара с вакуумни опаковки, опаковки в МАР и атмосферна среда. Нашите продукти отговарят на всички санитарно-хигиенни условия, приети в Европейския съюз, за опаковане на хранителни продукти в месопреработвателната, млекопреработвателната, зърнопреработвателната и др. промишлени дейности.
Вакуумните ни опаковки могат да се използват също така във всички други производствени дейности, изискващи дълготрайно опаковане. Наши клиенти са едни от най-големите производители на месни и млечни продукти в България. Част от нашата продукциа е предназначена за износ в страните от Европейския съюз и страните от Балканския полуостров.